İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

dB Mezunu Selin Yağmur Sönmez “Ortak Zemin” Sergisi…

ders BELGELİĞİ mezunumuz Selin Yağmur Sönmez ve Avusturyalı sanatçı  Caspar Emilius Graf’ın son dönem çalışmalarını yeni bir bağlamda buluşturan “Ortak Zemin” sergisi, 28 Eylül 2023 tarihinde Özel Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu’nda açıldı.

Sergiyi oluşturan çalışmaların odağında bireysel üslupları ortaya koyarken, ortak zemini keşfetme arzusu bulunmaktadır.

“Sanat ve tasarım alanlarında sıklıkla kullanılan algısal organizasyon prensipleri, 20. yüzyılın başlarında geliştirilen Gestalt kuramına dayanır. Almanca bir terim olan Gestalt; “şekil” veya “bütün” anlamına gelir. Gestalt prensiplerinden biri olan şekil-zemin ilişkisi ise algıladığımız nesnelerin veya figürlerin (şekil) arka plana (zemin) göre nasıl belirginleştiğini ve ayrıldığını açıklamak için kullanılır. Bütünsellik, yakınlık, benzerlik ve devamlılık gibi ilkeler de bir şeklin zeminden ayrılabilmesine ve tanınır olmasına olanak sağlayan unsurlardır.

Bir sanat eserinin yaratım sürecinde sanatçılar, kimi zaman bilinçli kimi zaman da sezgisel olarak farklı biçimlerde şekil ve zemin ilişkileri üretir. Sözgelimi tuval veya kağıt yüzeyini zemin olarak ele alır ve bu zemin üzerinde bir figür veya şekil oluştururlar. Bu şeklin görünürlüğünü ve algılanma derecesini, başka bir ifadeyle, boyutunu, rengini, konumunu, zemine göre oranını de hesaba katarlar. Böylece eser, bir bütün olarak varlık kazanır. Sanatçı ise bu süreçte sanat aracılığıyla kendi şeklini oluşturmayı deneyimler ve kendi yaşamına (zemin) form (şekil) vermeyi öğrenir.

Kullanılan üslup, teknik ve malzeme gibi unsurlar, bireysel seçimlerin bir sonucudur ve özgünlüğün açığa çıkmasına aracı olur. Bu unsurların kişiden kişiye değişiklik göstermesi ise çeşitliliğin ve otantikliğin bir yansımasıdır. Ancak sanat yalnızca otantik duygu ve düşünceleri ortaya koyma aracı olmakla kalmaz; onun kapsayıcı ve birleştirici bir rolü de vardır. En başta, her sanatçının yaratım sürecinde karşılaştığı zorluklar ve edindiği tecrübeler, birbirine çok benzerdir. Alımlayıcılar içinse sanat, herkes tarafından okunmaya açık görsel bir dildir. Bir başka deyişle, sanatın herkesi ortak bir zeminde buluşturma imkanı vardır.”

“Ortak Zemin” sergisi, 28 Eylül- 30 Ekim tarihleri arasında Özel Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu’nun sergi salonlarında görülebilir.

Özel Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu

28.09.2023- 30.10.2023

Açılış Kokteyli: 28.09.2023 – 18:00

Sanatçılar: Selin Yağmur Sönmez & Caspar Emilius Graf

 

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Günleme © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.